Чеслав Милош

РЕЦЕПТ


Только не признания. Собственная жизнь
Так меня допекла, что я б испытал облегчение,
Повествуя о ней. И поняли бы меня
Неудачники — а сколько их! — что на улицах городов
Качаются, в полубреду или пьяные,
Больные проказой памяти и виной существования.
Так что же меня удерживает? Стыд,
Что беды мои не столь живописны?
Или дух противоречия? Слишком модны стенанья,
Несчастливое детство, обиды и прочее.
Даже если б созрел я до жалоб Иова,
Лучше смолчать, восхвалять неизменный
Порядок вещей. Нет, что-то другое
Не позволяет мне говорить. Кто страдает, обязан
Быть правдивым. Куда там, сколько притворства,
Сколько комедии, жалости к себе!
Фальшивость чувств познаётся по фальши фразы.

Я слишком ценю стиль, чтобы рисковать.

Перевод Анатолия РойтманаCzeslaw Milosz

PRZEPIS


Tylko nie wyznania. Własne życie
Tak mnie dojadło, że znalazłbym ulgę
Opowiadając o nim. I zrozumieliby mnie
Nieszczęśnicy, a ilu ich!, którzy na ulicach miast
Chwieją się, półprzytomni czy pijani,
Chorzy na trąd pamięci i winę istnienia.
Więc co mnie powstrzymuje? Wstyd,
Że moje zmartwienia nie dość malownicze?
Albo przekora? Zbyt modne są jęki,
Nieszczęśliwe dzieciństwo, uraz, i tak dalej.
Nawet gdybym dojrzewał do skargi hiobowej,
Lepiej zamilczeć, pochwalać niezmienny
Porządek rzeczy. Nie, to co innego
Nie pozwala mi mówić. Kto cierpi, powinien
Być prawdomówny. Gdzież tam, ile przebrań,
Ile komedii, litości nad sobą!
Fałsz uczuć odgaduje się po fałszu frazy.

Zanadto cenię styl, żeby ryzykować.Остальные архивы

Главная страница сайта


Hosted by uCoz