Витезслав Незвал

ЭДИСОН
Часть V (финал)

Жизнь у нас весёлая как смех
Как-то ночью я почуял снег
запах новостей я различил бессонно
мне явился образ Эдисона
Было это за полночь зимой
разговор я вёл с самим собой
говорил как будто в опьяненье
со своей отсутствующей тенью

Как рефрен звучал во мне какой-то тон
я на цыпочках прокрался на балкон
Предо мной огни ночные трепетали
как на дне морском под ними люди спали
Ночь вокруг дрожала словно прерия
под ударом звёздной артиллерии
Башенных часов я различал гуденье
а по набережной пробегали тени —
тени городских самоубийц
тени старых уличных девиц
тени легковых авто что с хода
с ног сбивают тени пешеходов
тени горбунов на улицах неясных
тени сифилитиков безгласных
тени сгубленных убитых окаянных
вкруг теней бандитов покаянных
тени воинов закутанных в шинели
тени пьяниц заполняющих панели
тени мучеников и поэтов мрачных
тени всех влюблённых неудачных
тени горькие — бездомные повесы
тени лёгкие — безумные принцессы

Было что-то дивное что потрясает нас
радость бытия и смелость без прикрас

Будьте грустны и прекрасны! Доброй ночи
метеоров огненные очи!
Вы ночами знойными летели
без теней как раскалённые метели
и сводили нас с ума своим накалом
До свиданья придорожные сигналы
вдаль манившие меня как запах розы
до свиданья звёзды чистые как слёзы
открывавшие мне рощи и долины
где в садах цветут немые бальзамины
до свиданья крылья авионов
и крутые страсти Эдисонов
фейерверки нефтеносные фонтаны
до свиданья стародавние обманы
до свиданья метеоры в небе чистом
до свиданья тени в отдаленье мглистом
тени времени которым нет возврата
тени сладкие что снились мне когда-то
тень небес в глазах красавиц юных
тень теней созвездий в струях лунных
тени чувств которым нет имён
тени зыбкие как полуночный звон
тени бледные как образы смертей
тень дыханья неродившихся детей
тени матерей молящихся о сыне
тени призраков живущих на чужбине
тени роскоши что мучают вдову
тени призраков ютящихся в дому

Будьте строги и прекрасны! В добрый час!
Звездопады слёз и клятвы женских глаз
и любовь в горах где сотни звёзд
прямо в руки падают из гнёзд!
До свиданья! До свиданья! Так и быть!
Снова буду я будильник заводить
Сколько здесь людей живёт вокруг
вот она поэзия мой друг!

Буду снова предаваться я мечтам
снова в “Славии” пить кофе по утрам
вновь глотать обычный завтрак свой
снова тосковать с поникшей головой
и опять не спать себя не страховать
и опять сжигать а не скрывать
и опять прислушиваться к плачу
и играть в азарте наудачу

Наши жизни словно дни и ночи
До свиданья звёзды птицы губы очи
до свиданья кладбища под глогом
до свиданья с богом! До свиданья с богом!
Доброй ночи! Доброго дня!
Доброй ночи!
Доброго сна!

Перевод Давида СамойловаVítĕzslav Nezval

EDISON
V

Naše životy jsou tĕšivé jak smích
jednou v noci sedĕ nad kupou svých knih
uvidĕl jsem náhle v pachu novin tona
sníh a velkou podobiznu Edisona
bylo po půlnoci v pozdnim únoru
zastihl jsem sama s sebou v hovoru
jako bych se býval opil silným vínem
hovořil jsem se svým nepřítomným sínem

Jako refrén znĕl tu stále jeden tón
šel jsem po špičkách až k dveřím na balkón
přede mnou se chvĕlo moře svĕtel v dáli
pod ním lidé ve svých lůžkách dávno spali
avšak noc se chvĕla jako prérie
pod údery hvĕzdné artilérie
naslouchal jsem mlčky odbíjení z vĕží
pozoruje stíny v dálce na nábřeží
stíny sebevrahů pro nĕž není lék
stíny starých pouličních nevĕstek
stíny aut jež porážely stíny pĕší
stíny chudáků jež bloudí bez přístřeší
stíny hrbatých na rohu ulice
stíny plné rudých vředů příjice
stíny zabitých jež budou bloudit navždy
kolem stínů svĕdomí a sínů vraždy
zakuklené stíny v šatech vojáků
stíny láskou přemožených pijáků
stíny svĕtců kteří básníky se stali
stíny tĕch kdož vždycky marnĕ milovali
lkavé stíny meteorů padlých žen
křehké stíny cizoložných princezen

bylo tu však nĕco krásného co drtí
zapomnĕní na stesk života i smrti

Bud’te krásná bud’te smutná dobrou noc
zářivĕjší meteorů jejichž moc
poznali jsme kdysi v parných nocích svĕtel
reflektory stínů zbavené jak metel
jež nás šlehaly až k horké závrati
na shledanou signály jež nad tratí
lákáte mne do dálek jak dusné růže
na shledanou hvĕzdy polibky mé duše
otevírající mi láznĕ v zahradách
temné balzámy a hřebíčkový pach
jízdy na svĕtelných křídlech avionů
na shledanou kruté slasti Edisonů
zdroje studnic naft vy slavné rakety
šlechticové zemĕ bez etikety
na shledanou hvĕzdy padající z vĕží
na shledanou stíny v dálce na nábřeží
stíny času na nĕjž není lék
sladké stíny stíny snů a vzpomínek
stíny modra nebe v očích krásné ženy
stíny stínů hvĕzd v zrcadle vodní pĕny
stíny citů jež jsou dosud beze jména
stíny prchavé jak noční ozvĕna
stíny bledé opalizující pleti
stíny dechu dosud nezrozených dĕtí
stíny matek modících se za syny
stíny přeludů po mĕstech ciziny
stíny rozkoší jež ruší spánek vdovĕ
stíny přeludů a touhy po domovĕ

Bud’te krásná bud’te krutá dobrý den
krasší meteorů slz a přísah žen
lásko s níž jsme stáli na vrcholku hory
sbírajíce hnízda hvĕzd a meteory
na shledanou krasší snů a bludiček
už zas natáhnout si na noc budíček
pohled’ příteli co lidí klidnĕ žije
ne to není práce to je poezie

Už zas trhat ve snách bledé lilie
už zas jíti do kavárny Slavie
už zas srkat každodenní černou kávu
už zas míti stesk a nachýlenou hlavu
už zas nespát už zas nemít záruky
už zas pálit vše co přijde do ruky
už zas slyšet tóny tlumeného pláče
už zas mít svůj stín hazardního hráče

Naše životy jsou jako noc a den
na shledanou hvĕzdy ptáci ústa žen
na shledanou smrti pod kvetoucím hlohem
na shledanou sbohem na shledanou sbohem
na shledanou dobrou noc a dobrý den
dobrou noc
sladký senОстальные архивы

Главная страница сайта


Hosted by uCoz